Δεν παίρνουν εύκολα διαζύγιο όσοι έχουν πολλά αδέλφια!

173

 

Όπως υποστηρίζουν δε, όσο περισσότερα αδέλφια έχει κάποιος, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος διαζυγίου όταν αργότερα κάνει την δική του οικογένεια.

 

Κάθε πρόσθετος αδελφός ή αδελφή – μέχρι τον αριθμό των επτά – μειώνει τον κίνδυνο διαζυγίου κατά 2%, ενώ από οκτώ αδέλφια και πάνω δεν παρέχεται πρόσθετη προστασία.

 

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Πανεπιστημίου του Οχάιο, είτε δεν έχει κανείς αδέλφια, είτε έχει ένα ή δύο, η διαφορά όσον αφορά την πιθανότητα διαζυγίου είναι μικρή, όμως στις πολύτεκνες οικογένειες η προστασία απέναντι σε διαζύγιο είναι πιο αισθητή.

 

Όπως εξηγούν, περισσότερα αδέλφια σημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι το καθένα έχει μεγαλύτερη εμπειρία από τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις «διαπραγματεύσεις» με άλλους ανθρώπους. Αυτό τον βοηθάει όταν πια παντρεύεται, καθώς έχει εξοικειωθεί ήδη στο να λαμβάνει υπόψη του την οπτική γωνία των γύρω του και να συζητά τη συμβιβαστική επίλυση των όποιων προβλημάτων της συμβίωσης. Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι η ύπαρξη πολλών αδελφών συνεχίζει να λειτουργεί αποτρεπτικά για ένα μελλοντικό διαζύγιο στην εποχή μας, όπως λειτουργούσε και πριν από 50 χρόνια. Πάντως οι ερευνητές επισήμαναν ότι ένα διαζύγιο μπορεί να οφείλεται σε πολλούς άλλους παράγοντες πέρα από το μέγεθος της οικογένειας.