Μετρώντας την πίεση…την ρίχνετε!

283


 

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν Αμερικανοί ερευνητές. Μάλιστα από την επιστημονική μελέτη προέκυψε ότι οι διαφορές μεταξύ όσων μετρούν την πίεση στο σπίτι και όσων τη μετρούν μόνο στο γιατρό, είναι σημαντικές.

 

Αναλυτικότερα, οι άνθρωποι που μετρούν την πίεση τελείως μόνοι τους, έχουν συστολική πίεση (ο μεγαλύτερος αριθμός) μικρότερη κατά 3,9 Hg, ενώ και η διαστολική πίεσή τους (ο χαμηλότερος αριθμός) είναι μικρότερη κατά 2,4 mm Hg, σε σχέση με όσους δεν χρησιμοποιούν το πιεσόμετρο στο σπίτι.

 

Αν μάλιστα η παρακολούθηση της πίεσης στο σπίτι με το πιεσόμετρο γίνεται με τη βοήθεια κάποιου άλλου, τότε τα οφέλη μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερα:

Η συστολική πίεση, μετά από έναν χρόνο, εμφανίζεται μειωμένη κατά 3,4 έως 8,9 mm Hg, ενώ η διαστολική είναι μειωμένη κατά 1,9 έως 4,4 mm Hg, έναντι όσων απλώς τη μετρούν στον γιατρό.