Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

153

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο : http://goo.gl/PGWGHE

Με τιμή
Επαμεινώνδας Πανάς, Επιστημονικά Υπεύθυνος
Συντ. Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών