Οι υπερωρίες προκαλούν έμφραγμα;

236

 

Σύμφωνα με τις μελέτες τους που συμπεριλαμβάνουν 12 προγενέστερες έρευνες, ο συνδυασμός του στρες, της αύξησης της πίεσης και της ανθυγιεινής διατροφής που προκαλούν οι υπερωρίες, μπορεί να μας καταδικάζουν σε πρόωρα καρδιολογικά προβλήματα!

 

Μάλιστα, οι παραπάνω παράγοντες αυξάνουν κατά τουλάχιστον 40%τον κίνδυνο, σε σύγκριση με αυτόν που διατρέχουμε όταν δουλεύουμε οκτώ ώρες την ημέρα.

 

Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν εκείνα βρετανικής μελέτης του 2011 που έδειξε πως η εργασία επί περισσότερο από 11 ώρες την ημέρα, αυξάνει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά 67%.

 

Οι εθελοντές των μελετών προέρχονταν από Βρετανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Σουηδία, Φινλανδία, Δανία και Ολλανδία.

 

Σε παλαιότερες δε έρευνες έχει αποδειχθεί ότι οι εργαζόμενοι που έκαναν υπερωρίες είχαν χειρότερες επιδόσεις σε τεστ ευφυΐας, βραχυχρόνιας μνήμης και ανάκλησης λέξεων.