Τεστ αίματος για τον έγκαιρο εντοπισμό του καρκίνου στις ωοθήκες

77

 

Στη μεγαλύτερη έρευνα του είδους της, ερευνητές ανακάλυψαν ότι νέα μέθοδος εξέτασης μπορεί να εντοπίσει διπλάσιες γυναίκες με καρκίνο ωοθηκών σε σχέση με συμβατικές μεθόδους.

Η νέα μέθοδος αφορά στατιστικό υπολογισμό που μεταφράζει τις αλλαγές των επιπέδων της πρωτεΐνης CA125 στο αίμα της γυναίκας, η οποία συνδέεται με τον καρκίνο στις ωοθήκες.

Στην έρευνα, που διήρκεσε 14 χρόνια, η νέα μέθοδος εντόπισε τον καρκίνο στο 86% των γυναικών με διηθητικό επιθηλιακό καρκίνο ωοθηκών, ενώ το συμβατικό τεστ που χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενες δοκιμές ή στην κλινική πρακτική θα είχε εντοπίσει λιγότερες από τις μισές γυναίκες, ανέφερε η έρευνα.

Η ερευνήτρια Usha Menon, καθηγήτρια στο University College London, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Δείχνουν ότι η χρήση μεθόδου έγκαιρου εντοπισμού βασισμένη στο προφίλ της CA125 μιας γυναίκας, βελτίωσε σημαντικά τον εντοπισμό του καρκίνου σε σύγκριση με αυτό που προέκυψε σε προηγούμενες δοκιμές.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 202.638 μετεμμηνοπαυσικές γυναίκες που χωρίστηκαν σε 2 διαφορετικές ετήσιες μεθόδους εξέτασης είτε σε καθόλου εξέταση.

Η έρευνα αξιολόγησε 46.237 γυναίκες που συνέχισαν να εξετάζονται κάθε χρόνο μετά την πρώτη εξέταση.

Το αίμα τους εξεταζόταν μια φορά το χρόνο για τα επίπεδα CA125 και στη συνέχεια αλγόριθμος σε υπολογιστή χρησιμοποιήθηκε για να μεταφραστεί ο κίνδυνος καρκίνου στις ωοθήκες, με βάση παράγοντες όπως η ηλικία της γυναίκας, τα αρχικά επίπεδα CA125 και αλλαγές των επιπέδων με το χρόνο.

Η τάση συγκρίθηκε με γνωστά περιστατικά καρκίνου και ομάδα ελέγχου, για να υπολογιστεί ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου στις ωοθήκες.


Πηγή:

”Journal of Clinical Oncology”