Καλύτεροι βαθμοί με καλύτερη σωματική φόρμα

54

 

Η σωματική φόρμα στην παιδική ηλικία και την εφηβεία είναι ωφέλιμη για τη σωματική και ψυχική υγεία.

Ωστόσο, αυξανόμενες ενδείξεις υποδεικνύουν ότι μπορεί ενδεχομένως να παίζει ρόλο στην εγκεφαλική υγεία και την ακαδημαϊκή επίδοση. Σε νέα έρευνα, που θα δημοσιευτεί στο περιοδικό The Journal of Pediatrics, ερευνητές μελέτησαν την ανεξάρτητη και συνδυαστική επίδραση συστατικών της σωματικής φόρμας στην ακαδημαϊκή επίδοση.

Σύμφωνα με την Irene Esteban-Cornejo, του Autonomous University of Madrid, η καρδιαναπνευστική ικανότητα, η μυϊκή ισχύς και η κινητική ικανότητα είναι συστατικά της σωματικής φόρμας που έχουν δυναμική να βελτιώσουν την υγεία. Η καθεμία μπορεί ενδεχομένως να έχει διαφορετική επίδραση στον εγκέφαλο και στην ακαδημαϊκή επίδοση.

Επειδή τα συγκεκριμένα συστατικά της σωματική φόρμας συνδέονται μεταξύ τους, είναι σημαντικό να εντοπιστούν ποια συστατικά της φόρμας είναι σημαντικά σε σχέση με την ακαδημαϊκή επίδοση.

Η έρευνα περιέλαβε 2.038 παιδιά και εφήβους από την Ισπανία με στοιχεία για τη φυσική τους δραστηριότητα, τη σύνθεση του σώματος και την ακαδημαϊκή επίδοση.

Η Esteban-Cornejo ανακάλυψε ότι η καρδιαναπνευστική λειτουργία και η κινητική ικανότητα- ανεξάρτητα αλλά και σε συνδυασμό- συνδέονταν με την ακαδημαϊκή επίδοση.

Ωστόσο, η σχέση ακαδημαϊκής επίδοσης και της σωματικής φόρμας ήταν ισχυρότερη για την κινητική ικανότητα σε σχέση με την καρδιαναπνευστική, που σημαίνει ότι η κινητική ικανότητα μπορεί ενδεχομένως να είναι πιο σημαντική για την ακαδημαϊκή επίδοση.

Αντίθετα, παιδιά και έφηβοι με χαμηλότερα επίπεδα καρδιαναπνευστικής και κινητικής ικανότητας είχαν χαμηλότερους βαθμούς.

Η μυϊκή ισχύς δεν συνδεόταν ανεξάρτητα με την ακαδημαϊκή επίδοση.

Αν και τα συνδυασμένα συστατικά της σωματικής φόρμας μπορούν να επηρεάσουν την ακαδημαϊκή επίδοση, η έρευνα υποδεικνύει ότι η καρδιαναπνευστική ικανότητα- και σε μεγαλύτερη έκταση η κινητική- μπορεί ενδεχομένως να αποτελούν μεγαλύτερες επιδράσεις.

Η ερευνήτρια σημειώνει ότι η ύπαρξη υψηλών επιπέδων καρδιαναπνευστικής και κινητικής φόρμας μπορεί σε κάποια έκταση να μειώσει τον κίνδυνο της σχολικής αποτυχίας.